Witamy na stronie biblioteki Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Gra terenowa „Śladami braci Poganów”

19 czerwca odbyła się kolejna gra terenowa pod hasłem „Śladami braci Poganów”. Drużyny złożone z wychowawców i uczniów klas trzecich, z wielkim zaangażowaniem rozwiązywały zadania dotyczące najważniejszych wydarzeń z historii naszej miejscowości. Na boisku przy gimnazjum uczestnicy gry wzięli udział w sztafecie, w której należało przekazać następnemu zawodnikowi nazwiska członków grupy konspiracyjnej oraz ich pseudonimy. Musieli również wykazać się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Jak co roku gościliśmy w Gminnej Biblioteki Publicznej. Korzystając z dostępnych źródeł, należało nazwać sprzęty używane w dawnych czasach. Najwięcej trudności sprawiło gimnazjalistom rozpoznanie ręcznej maglownicy i szkandeli (grzałki do pościeli). Ważnym punktem było oddanie czci poległym partyzantom na zabierzowskim cmentarzu. Uczestnicy gry wykazali się także umiejętnością współpracy rysując, według wskazówek kolegi, znak Polski Walczącej. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą oraz dobrą kondycją.

Gra terenowa Gra terenowa Gra terenowa Gra terenowa Gra terenowa

Impreza czytelnicza – „Jak nie czytam, jak czytam”

1 czerwca w Dzień Dziecka z inicjatywy redakcji miesięcznika „Biblioteka w Szkole” odbyło się wiele imprez popularyzujących czytanie. Również nasza szkoła włączyła się w tę inicjatywę. Klasy ozdobione były cytatami o życiu, bibliotece, a także dowcipami bibliotecznymi. Przez cały dzień na każdej przerwie na jadalni – pisaliśmy powieść, przed biblioteką – wpisywaliśmy tytuły ulubionych książek, przed świetlicą – podziwialiśmy wystawę „zdjęć z książką w tle”, w bibliotece – rozwiązywaliśmy zagadki i konkursy. Na początku każdej lekcji słuchaliśmy fragmentów powieści oraz wierszy czytanych przez uczniów i nauczycieli. O godzinie 10.00 na Rynku w Zabierzowie dołączyliśmy do uczniów Szkoły Podstawowej w Zabierzowie i pobijaliśmy rekord czytania w jednym momencie.

Jak nie czytam Jak nie czytam Jak nie czytam

Konkurs „Kosą i bagnetem. Polacy w walce o niepodległość pod wodzą Kościuszki i Piłsudskiego”

31 maja 2017r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie została przeprowadzona IV edycja konkursu patriotycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych "Kosą i bagnetem. Polacy w walce o niepodległość pod wodzą Kościuszki i Piłsudskiego". Partnerami Konkursu było Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, które dzięki swej życzliwości udostępniło pomieszczenia oddziałów Muzeum na potrzeby gry oraz przekazało książki na nagrody dla nauczycieli opiekunów zgłoszonych do konkursu uczniów.

W konkursie, który został przeprowadzony w formie 2-etapowej gry miejskiej wzięło udział jedenaście 4-5-osobowych drużyn wraz z nauczycielami opiekunami z następujących placówek oświatowych:

I etap konkursu przeprowadzany był przez szkoły, które zgłosiły swoje uczestnictwo w konkursie. Polegał on na wyłonieniu tylko jednego zespołu liczącego od 3-5 uczniów. Uczestnicy na podstawie testu przygotowanego we własnym zakresie przez szkolną komisję konkursową, w oparciu o materiały edukacyjne pt. "Kosą i bagnetem. Polacy w walce o niepodległość pod wodzą Kościuszki i Piłsudskiego" zamieszczone na platfromie e-learningowej PBW w Krakowie musieli wykazać się szeroką wiedzą historyczną. II etap konkursu w formie gry terenowej odbył się w przestrzeni miejskiej Krakowa w oryginalnych lokalizacjach związanych z postaciami Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego. Uczestnicy mieli do pokonania 7 punktów (tj. Muzeum Narodowe, Sukiennice, Ratusz, Krzysztofory, Sokół, arkady przy ul. Stolarskiej i PBW), a przy każdym z nich wykonywali określone zadania wykazując się wiedzą z zakresu historii Polski w XVIII i XX ze szczególnym uwzględnieniem dziejów walk o suwerenność naszego kraju oraz roli jaką odegrało przywództwo Kościuszki i Piłsudskiego w organizacji powstania narodowego i w odzyskaniu niepodległości.

7.06.2017 r., po opublikowaniu listy laureatów i osób wyróżnionych, odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu.

Źródło
Kosa Kosa Kosa Kosa

Konkurs „Inka – dziewczyna wyklęta, niezłomna, niepokonana”

25 maja 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Nielepicach odbył się finał II Gminnego Konkursu Historycznego im. W. Pileckiego pt. Inka - dziewczyna wyklęta, niezłomna, niepokonana, poświęcony Danucie Siedzikównie „Ince”, młodej sanitariuszce 4 Szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK. Konkurs skierowany był do uczniów ze szkół gminy Zabierzów i podzielony był na dwie kategorie: wiedzy (gimnazjaliści) oraz plastyczną (uczniowie klas 6 szkół podstawowych).

Podobnie jak w poprzednim roku konkurs organizowany był przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Gminną Bibliotekę Publiczną w Zabierzowie oraz Stanisława Dama, radnego Gminy Zabierzów i sołtysa Nielepic. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Elżbieta Burtan – wójt Gminy Zabierzów, Marek Lasota – dyrektor Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” oraz Filip Musiał - dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

O godzinie 11.00 przybyłych do Nielepic gości powitali Aleksandra Małek – p.o. dyrektora SCKiPGZ oraz Stanisław Dam, a chwilę później rozpoczął się finał konkursu wiedzy historycznej dla gimnazjalistów, który poprowadziła Maria Gaudyn - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabierzowie. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Aneta Krzysztof – nauczyciel historii w SP w Nielepicach, Paweł Miłobędzki – historyk, dyrektor SP w Brzeziu oraz Andrzej Wszołek – historyk, dyrektor SP w Balicach. Do finału przystąpiło ośmiu gimnazjalistów wyłonionych ze szkolnych eliminacji, którzy odpowiadali na losowane przez siebie pytania. Każdy z uczestników mógł pomylić się tylko dwa razy, a udzielenie trzeciej błędnej odpowiedzi skutkowało odpadnięciem z gry. Rozgrywka była bardzo zacięta i z uwagi na świetne przygotowanie się uczniów, toczyła się blisko pół godziny, aż do momentu, gdy w grze pozostała trójka najlepszych, która awansowała do ścisłego finału. W nim każda z uczestniczek otrzymała po dziesięć pytań. Po zakończeniu tej rundy okazało się, że będzie potrzebna będzie dogrywka, gdyż dwie uczennice mają jednakową liczbę punktów. Po dodatkowej serii pytań wszyscy poznaliśmy zwyciężczynię, którą została Dominika Baster. Drugie miejsce zajęła Karolina Woźniak a trzecie Anna Szymańska. (...)

Na zakończenie wszyscy udali się do pobliskiego parku, aby złożyć kwiaty przy obelisku upamiętniającym rotmistrza Witolda Pileckiego. (...)

Źródło

Inka Inka Inka

Projekt „Poczytaj mi, kolego…”

Uczniowie gimnazjum, podczas trzyletniego cyklu kształcenia, zobowiązani są do realizacji przynamniej jednego projektu edukacyjnego. Cieszy fakt, że tak dużo chętnych zgłosiło się do realizacji projektu „Poczytaj mi kolego…”, firmowanego przez bibliotekę szkolną w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Główne cele działań, czyli doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku ojczystym w mowie i piśmie, kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, zostały całkowicie zrealizowane. Zaplanowane etapy pracy, czyli podział na grupy zadaniowe, wybór odpowiedniego repertuaru, przydział ról, wykonanie scenografii, próby przedstawienia i wreszcie inscenizacja zajęły ponad pół roku i zakończyły się sukcesem. Nasi uczniowie przygotowali 3 przedstawienia: „Kopciuszek” i „Trzy świnki” dla zabierzowskich przedszkolaków oraz „Piękną i bestię”, którą obejrzeli uczniowie Szkoły Podstawowej w Zabierzowie. Mamy nadzieję, że działania podjęte w ramach projektu, przyniosły zarówno maluchom, jak i uczniom naszego Gimnazjum wiele radości i satysfakcji. Koordynatorki projektu: Katarzyna Dela, Agnieszka Fila-Bielak.

Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt

Na skróty przez historię Zabierzowa

21 czerwca odbyła się kolejna gra terenowa pod hasłem „Na skróty przez historię Zabierzowa”. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, ponieważ oprócz uczniów naszego gimnazjum wzięli w niej udział uczniowie ze Stanów Zjednoczonych, z zaprzyjaźnionej gminy Camas. Polsko – amerykańskie drużyny z wielkim zaangażowaniem rozwiązywały zadania dotyczące najważniejszych wydarzeń z historii naszej miejscowości. Na boisku przy gimnazjum uczniowie wzięli udział w sztafecie, w której należało przekazać w języku angielskim następnemu zawodnikowi, informację na temat Zabierzowa. Ważnym punktem było znalezienie znicza oraz oddanie czci poległym partyzantom na zabierzowskim cmentarzu. Oprócz tego uczestnicy szukali informacji na temat powstania kościoła w Zabierzowie oraz historii zabierzowskich kapliczek. Uczestnicy gry wykazali się także talentem plastycznym, wykonując w bibliotece publicznej, ilustracje do legendy o rycerzu Kmicie. Dla naszych gości była to także krótka wycieczka po Zabierzowie. Wszyscy wykazali się wiedzą oraz dobrą kondycją, a nasi amerykańscy koledzy z pewnością długo nie zapomną wizyty w Zabierzowie.

Gra terenowa Gra terenowa Gra terenowa

Uczniowie Gimnazjum im. Jana Matejki „Pozytywnie zakręceni”

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły ładowali się pozytywną energią, podziwiając występy swoich uzdolnionych kolegów i koleżanek, podczas czwartej edycji konkursu „Pozytywnie zakręceni”. Korzystając z przychylności P. Dyrektor P. Anny Domagały artyści wystąpili na scenie Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, prezentując swoje talenty. Każdy z występujących i prezentujących swe prace artystów mógł pochwalić się swoją pasją i profesjonalizmem W sumie w konkursie zaprezentowało się 28 uczestników. Wśród artystów najwięcej było wokalistów, grających na instrumentach. Dużo pozytywnej energii wniósł zespół „Opiuki Rzelaza.” (błąd w nazwie jest zamierzony) w składzie: Szymon Mytych, Maciej Kucia i Jakub Kopiczak, którzy zajęli pierwsze miejsce. Bardzo pozytywnym zaskoczeniem był występ Piotra Sikorskiego, który zajął II miejsce. III miejsce zajęła roztańczona Wiktoria Wykurz. W konkurencji prac plastycznych i filmowych, zwyciężyły filmy: I miejsce – film Andrzeja Szablewskiego pt. „Zabierzow City”, II miejsce film Ali Godyń pt. „Babcia”, III miejsce film pt. „Portret” Oliwii Skrzypaszek. Pewne jest jednak to, że wszyscy uczestnicy konkursu mają powody do dumy i satysfakcji, przekonując nas o swoim niezwykłym talencie.

Pozytywnie zakręceni Pozytywnie zakręceni Pozytywnie zakręceni Pozytywnie zakręceni Pozytywnie zakręceni Pozytywnie zakręceni Pozytywnie zakręceni Pozytywnie zakręceni

Kim naprawdę był Witold Pilecki?

26 lutego młodzież naszego Gimnazjum została zaproszona przez Bibliotekę Publiczną do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów na spotkanie z Bogdanem Wasztylem, współtwórcą książki „Pilecki. Śladami mojego taty”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu „Lekcja inna niż wszystkie”. Podczas imprezy zobaczyliśmy film „Ucieczka z piekła. Śladami Witolda Pileckiego”. Jego bohaterami są członkowie rockowej grupy „Forteca” ze Szczyrku, którzy w 70-tą rocznicę ucieczki Witolda Pileckiego z obozu oświęcimskiego, pieszo pokonali blisko 150-cio kilometrową trasę z Oświęcimia do Nowego Wiśnicza. Starali się jak najlepiej odtworzyć warunki, w jakich w 1943r., uciekał Witold Pilecki wraz z dwoma towarzyszami. Pan Bogdan Wasztyl bardzo ciekawie przedstawił życiorys rotmistrza Pileckiego, jego dokonania i ideały. Była to dla nas niezapomniana lekcja historii i patriotyzmu.

Kontynuacją tego tematu był konkurs pt.„Słodko i zaszczytnie jest umierać za Ojczyznę….” Witold Pilecki zapomniany bohater, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną, w którym wzięli udział uczniowie gimnazjów naszej gminy. Naszą szkołę reprezentowali : Bartosz Zakrzewicz, Aleksandra Rastabiga i Radosław Peszkowski. Podczas konkursu zobaczyliśmy patriotyczny montaż słowno – muzyczny oraz bardzo widowiskowy taniec – polonez, w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Nielepic.

Witold Pilecki Witold Pilecki Witold Pilecki Witold Pilecki

Projekt „Poczytaj mi, kolego…” zrealizowany.

Uczniowie gimnazjum, podczas trzyletniego cyklu kształcenia, zobowiązani są do realizacji przynamniej jednego projektu edukacyjnego. Cieszy fakt, że tak dużo chętnych zgłosiło się do realizacji projektu „Poczytaj mi kolego…”, firmowanego przez bibliotekę szkolną w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Główne cele działań, czyli doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku ojczystym w mowie i piśmie, kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, zostały całkowicie zrealizowane. Zaplanowane etapy pracy, czyli podział na grupy zadaniowe, wybór odpowiedniego repertuaru, przydział ról, wykonanie scenografii, próby przedstawienia i wreszcie inscenizacja zajęły ponad pół roku i zakończyły się sukcesem. Nasi uczniowie przygotowali 3 przedstawienia: „Tuwimowo” dla zabierzowskich przedszkolaków, „Brzydkie kaczątko” oraz „Rady nie od parady”, które obejrzeli uczniowie Szkoły Podstawowej w Zabierzowie. Mamy nadzieję, że działania podjęte w ramach projektu, przyniosły zarówno maluchom, jak i uczniom naszego Gimnazjum wiele radości i satysfakcji.

Koordynatorki projektu:
Katarzyna Dela,
Agnieszka Fila-Bielak.

Poczytaj mi, kolego Poczytaj mi, kolego Poczytaj mi, kolego Poczytaj mi, kolego Poczytaj mi, kolego

Lekcja inna niż wszystkie. Spotkanie z podróżnikiem

Z cyklu „Lekcja inna niż wszystkie”, po raz kolejny młodzież naszego gimnazjum, została zaproszona do Gminne Biblioteki Publicznej na spotkanie z ciekawym człowiekiem. Tym razem, uczniowie klasy 1c i 3c, wysłuchali relacji P. Andrzeja Pasławskiego z jego podróży do Rumunii. Niezwykle barwna opowieść, była dodatkowo ilustrowana zdjęciami i ciekawostkami, z tego mało znanego dotąd kraju. Była to bardzo pouczająca, a przede wszystkim ciekawa lekcja historii i geografii.

Podróżnik Andrzej Pasławski Podróżnik Andrzej Pasławski Podróżnik Andrzej Pasławski Podróżnik Andrzej Pasławski Podróżnik Andrzej Pasławski Podróżnik Andrzej Pasławski

Rocznica bitwy pod Złotym Potokiem

Po raz ósmy młodzież naszego Gimnazjum wzięła udział w obchodach uroczystości związanych z rocznicą bitwy w lasach pod Złotym Potokiem, którą 11 września 1944 r. stoczył z Niemcami Samodzielny Batalion Partyzancki "Skała" AK, idący na pomoc walczącej Warszawie. Tegoroczne święto środowiska skupionego wokół Batalionu "Skała" AK rozpoczęło się uroczystym nabożeństwem w krakowskim kościele OO. Kapucynów. Uroczystości na ul. Loretańskiej zostały zakończone przez złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej poświęconej Batalionowi "Skała", a umiejscowionej w kruchcie kościoła.

Kolejnym punktem programu było zapalenie zniczy i złożenie wieńców pod pomnikiem na kwaterze partyzanckiej Cmentarza Rakowickiego. Zebrani odśpiewali wspólnie znaną pieśń "Rozszumiały się wierzby płaczące". Korzystając z chwili czasu złożyliśmy znicz na grobie patrona szkoły – Jana Matejki.

Ostatnim miejscem obchodów kolejnej rocznicy bitwy w lasach pod Złotym Potokiem było Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila". Żołnierz batalionu „Skała” Pani Dorota Franaszek w bardzo przejmujący i emocjonalny sposób zwróciła się do obecnej na spotkaniu młodzieży, przypomniała najważniejsze historie oddziału „Błyskawica”, wspomniała o roli jaką odegrali bracia Poganowie.